Data-backup

W dzisiejszych czasach informacja to jeden z najważniejszych elementów kapitału firmy. Właściwe archiwizowanie i zabezpieczanie danych to jeden z priorytetów w procesie projektowania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Globalizacja, w połączeniu z rozwijającą się konkurencją, coraz większą specjalizacją i rozwojem technologii informacji wytworzyło konieczność używania specjalnych środków dla ochrony danych i właściwego ich składowania.

Niekiedy użytkownicy bagatelizują zagrożenia związane z utratą danych a o błąd lub nieszczęśliwy wypadek nie jest trudno, oto kilka najczęstszych przyczyn utraty danych:

czynnik ludzki – główny powód, który stoi za utratą danych; może to być błąd administratora, działanie użytkownika, bądź osoby niepowołanej, działanie zwykle
niezamierzone,
nieprawidłowe warunki pracy, niezgodne z zaleceniami producentów sprzętu (nieprawidłowa wilgotność, temperatura, obciążenie pracy, złe ustawienie),
szkodliwa działalność oprogramowania – wirusy, trojany, włamania do komputerów,
zbyt duże oszczędności finansowe prowadzące do stosowania do celów produkcyjnych sprzętu i oprogramowania przeznaczonego przez producentów do zastosowań domowych, bądź stosowanie rozwiązań przestarzałych, zużytych,
awarie zasilania – nieprawidłowe zabezpieczenia sprzętu przed zanikiem napięcia i jego jakością,
katastrofy naturalne, (zalanie, pożar) Odzyskiwanie danych z uszkodzonych urządzeń jest bardzo kosztowne. System archiwizacji i kopi zapasowych, znacznie przyśpiesza proces odzyskiwania danych i jest zdecydowanie tańszy.
kradzieże.Każda utrata danych powoduje powstanie skutków,które mają bezpośrednie przełożenie na działanie przedsiębiorstwa i jego wiarygodność w oczach klientów i kontrahentów.


Prowadząc firmę posiadają Państwo wiele cennych danych  (w komputerach, na dyskach) takich jak dokumenty finansowo-księgowe, bazy danych, notatki, dane kontaktowe klientów, troska o te dane nie musi być dla Państwa uciążliwym zadaniem -nasza firma proponuje Państwu kompleksowe usługi z dziedziny archiwizacji i zabezpieczenia danych.